Instrumenten

Instrumenten

Om u het inzicht te verschaffen in de verschillende kosten die u maakt, hebben wij een aantal tools ontwikkeld die het mogelijk maken de inzichten op structurele wijze te verkrijgen.

Onze meest recente Sociale Zekerheid-rekentool geeft u 24/7 inzicht in de werkgeversgevolgen bij wijzigingen in de sociale zekerheid. Tegelijkertijd geeft het een gedetailleerd inzicht in de inkomensgevolgen voor uw zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Precies volgens de Cao, Pensioenfonds en andere in de sector geldende regelingen. Informeer of deze webtool ook al voor uw organisatie beschikbaar is. Tel.: 076-7200150.