WIA Rekentool

WIA Rekentool

de Sociale Zekerheid-rekentool geefteen duidelijk antwoord op alle vragen van uw medewerkers!

Welke voordelen biedt de Sociale Zekerheid-rekentool?

De Sociale Zekerheid-rekentool geeft zowel werkgever als werknemer inzicht in de financiele gevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Hierbij wordt rekening gehouden metL
-relevante wetgeving
-uw bedrijfs- of branche CAO
-eventuele collectieve arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen.

Voor een goede inpressie bekijk de instructiefilm via:https://youtu.be/PWfpAThk_dc