Sociale Zekerheid-Rekentool

Sociale Zekerheid-Rekentool

De Sociale Zekerheid-rekentool geeft een duidelijk antwoord op alle vragen van uw medewerkers!

Welke voordelen biedt de Sociale Zekerheid-rekentool voor uw organisatie?

De Sociale Zekerheid-rekentool geeft zowel werkgever als werknemer inzicht in de financiele gevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Hierbij wordt rekening gehouden met:
-relevante wetgeving
-uw bedrijfs- of branche CAO
-eventuele collectieve arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen
-UWV-regelingen.

Voor een goede impressie bekijk de instructiefilm via:https://youtu.be/PWfpAThk_dc