Relevant

Relevant

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

 

2014

 

Aantal     

 %

Afgeronde eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

32.000

                 100%

Doorstroom naar tweede Ziektewet-jaar

18.300

                    57%

Geen recht op Ziektewet-uitkering: minder dan 35% arbeidsongeschikt

11.400

                   36%

Geen recht op Ziektewet-uitkering: tijdens de beoordeling hersteld verklaard voor eigen werk en minder dan 35% arbeidsongeschikt

1.700                                 

5%

Overig

600

3%

Op basis van de nieuwe wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voert UWV na 44 weken ziekte een eerstejaars Ziektewet-beoordeling uit. Als we daarbij vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet-uitkering. Het maatmanloon is het loon dat een gezonde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdient. Deze maatregel geldt voor de meeste klanten met een Ziektewet-uitkering die op of na 1 januari 2013 ziek zijn geworden. Zij worden vanaf de 44e week van hun ziekte opgeroepen voor de beoordeling. De uitvoering van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen is in november 2013 gestart; inmiddels is het een omvangrijk deel van het takenpakket. De praktijk wijst uit dat het voor de vangnetters vaak moeilijk te begrijpen is als ze hun recht op een Ziektewet-uitkering verliezen. Er zijn dan ook veel bezwaren tegen beslissingen ingediend.

We hebben met het ministerie van SZW afgesproken dat we 90% van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen vóór de ingangsdatum van het tweede Ziektewet-jaar afhandelen. Met name in het tweede halfjaar van 2014 is dat niet altijd gelukt, waardoor in 2014 in totaal 86% van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen tijdig is uitgevoerd.

We gaan meer aandacht besteden aan de begeleiding van vangnetters gedurende het eerste halfjaar van hun ziekte. Dit moet leiden tot meer hersteldverklaringen gedurende de eerste 4 tot 26 weken van de Ziektewet-periode. We hebben 3 maanden na de start van de eerstejaars Ziektewet-beoordelingen een onderzoek uitgevoerd op 300 dossiers. De uitkomsten van deze meting gebruiken we om tot verdere verbetering van de kwaliteit van de beoordeling te komen.

Bron: Website UWV
(http://jaarverslag.uwv.nl/jaarverslag/a1159_)