Riskmanagement

Riskmanagement

HR Financials Riskmanagement B.V. adviseert en bemiddelt bij de beheersing van bedrijfsrisico’s. Wij bezorgen u de beste prijs-/kwaliteitverhouding en dragen zorg voor het beheer van alle bedrijfsverzekeringen. Daarnaast ondersteunen wij u beheersmatig bij de uitvoering van uw pensioenregeling, het WGA eigenrisicodragerschap en andere door u, met onze hulp, gekozen oplossingsmodellen.

Geschiedenis


Voorloper Howard Warwick Assurantiën B.V.  is in 2004 opgericht en heeft zich vanaf de start gespecialiseerd op bedrijfsmatige verzekeringen. Zowel het klein- en grootbedrijf als semi-overheid en instellingen vormen onze klantenkring.

Ons concept is gebouwd op het ontzorgen van uw organisatie. Uw verzekeringsportefeuille krijgt van ons de aandacht en aanpak  die nodig is. Wij laten uw portefeuille meebewegen met de ontwikkelingen van uw organisatie op een veilig en vertrouwde manier. Wij werken landelijk en zijn met onze persoonlijke aandacht altijd dichtbij. Onze medewerkers zijn hoogopgeleid en beschikken over de nieuwste kennis van de ontwikkelingen op hun vakgebieden.

Onze specialismen zijn:

  • Onafhankelijke risicobeoordeling van uw organisatie en het verzekeringspakket;
  • Deskundige advisering, bemiddeling en beheer van al uw bedrijfsverzekeringen;
  • Alle vormen van aansprakelijkheidrisico’s;
  • Alle personele verzekeringen;
  • Ontzorgen van uw vaak complexe verzekeringsadministraties.

 

Informatie over HR Financials Group B.V.:
In deze dienstenwijzer maken wij u bekend met de HR Financials Group. De organisatie richt zich primair op het adviseren van zakelijke relaties op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.  Onder de groep vallen drie werkmaatschappijen met elk een eigen aandachtgebied.
HR Financials Consulting richt zich op werkgeversadvies op het gebied van besparen en efficiency. Het is de kennisfabriek van de groep en levert naast Adviesrapporten voor beslissers Beslisrapporten.
HR Financials Riskmanagement adviseert en beheert verzekerings- en andere risicobelangen voor de zakelijke klant.
Claim & Care tenslotte is specialist op het gebied van langdurige verzuim en arbeidsongeschiktheid vraagstukken.  Gezamenlijk brengen de groepsmaatschappijen het beste naar voren voor opdrachtgevers. Veiligheid, kostenbesparingen, beslisdocumenten en gericht en stabiel toekomstperspectief op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en riskmanagement.


Naam en adres:
Onze gegevens luiden: HR Financials Consulting B.V., HR Financials Riskmanagement B.V., Claim & Care B.V., Minervum 7270, 4817 ZM Breda, Postbus 5770, 4801 ED Breda. Tel. 076-7200150.


Registratie AFM:
HR Financials Consulting B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12007645;
HR Financials Riskmanagement B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12009568.


Aard van de bij de AFM geregistreerde ondernemingen:
De HR Financials bedrijven welke bij de AFM zijn geregistreerd hebben vergunning om te adviseren en te bemiddelen (laatste alleen door HR Financials Riskmanagement) in:
+Pensioenen
+Levensverzekeringen
+Inkomensverzekeringen
+Schadeverzekeringen


Klachten:
Wij staan open voor verbetersuggesties en streven een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening na. Zo werken wij in teams om de kennisinzet en continuïteit aan u te kunnen leveren. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent, stellen wij het op prijs indien u dit direct aan ons wilt berichten. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Voor klachten hebben wij een speciale klachtenregeling welke u op de website aantreft of kunt opvragen. Indien u meent dat wij onvoldoende adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot Stichting Klachteninstituut Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Tel. 0900-3552248 of wwwkifid.nl.


Medewerkers:
Wij zijn een groeiende organisatie en constant op zoek naar talenten op het gebied van Collectieve arbeidsvoorwaarden, Sociale zekerheid en Riskmanagement.